Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religiösa sekter och nya religiösa rörelser 7,5 hp

Hur kommer det sig att människor på 2000-talet fortfarande attraheras av religiösa sekter och nya religiösa rörelser? I kursen använder vi samhällsvetenskapliga teorier såväl som media och populärkultur för att diskutera och problematisera ”sekten” både som fenomen, men också som en diskurs som skapas i relation till det omgivande samhället. Under kursens gång möter vi en rad kända och mindre kända religiösa grupperingar i Sverige och utomlands samt undersöker deras särdrag, deras sociala dynamik, och deras relation till samhället omkring dem.

Kursinnehåll

  • Orientering och historisk genomgång av en rad olika religiösa sekter och nya religiösa rörelser
  • Presentation av olika religions- och samhällsvetenskapliga teorier för analys av sekters teologi, psykologi och sociala liv
  • Diskussion och problematisering av för kursen centrala begrepp såsom ”sekt”, ”kult”, ”nya religiösa rörelser”, ”sekularisering”, ”modernitet”
  • Diskussion av representationen av religiösa sekter i media och populärkultur, samt dessas roll i konstruktionen av religiösa sekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LRNG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Aron Engberg
Examinator
Aron Engberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22777
Senast ändrad 2024-04-18 14:49:19