Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Religiösa sekter och nya religiösa rörelser 7,5 hp

Hur kommer det sig att människor på 2000-talet fortfarande attraheras av religiösa sekter och nya religiösa rörelser? I kursen använder vi samhällsvetenskapliga teorier såväl som media och populärkultur för att diskutera och problematisera ”sekten” både som fenomen, men också som en diskurs som skapas i relation till det omgivande samhället. Under kursens gång möter vi en rad kända och mindre kända religiösa grupperingar i Sverige och utomlands samt undersöker deras särdrag, deras sociala dynamik, och deras relation till samhället omkring dem.

Kursinnehåll

  • Orientering och historisk genomgång av en rad olika religiösa sekter och nya religiösa rörelser
  • Presentation av olika religions- och samhällsvetenskapliga teorier för analys av sekters teologi, psykologi och sociala liv
  • Diskussion och problematisering av för kursen centrala begrepp såsom ”sekt”, ”kult”, ”nya religiösa rörelser”, ”sekularisering”, ”modernitet”
  • Diskussion av representationen av religiösa sekter i media och populärkultur, samt dessas roll i konstruktionen av religiösa sekter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LRSG19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
25
Kursansvarig
Aron Engberg
Examinator
Aron Engberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22696