Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare 7-9, 31-60 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik II, 5 hp
Social Studies, Education and Learning II, 5 credits

Innehåll
• Ämnesdidaktiska dimensioner inom samhällskunskapsämnet
• Undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv
• Ämnesanknuten medie- och informationskunnighet
• Samhällsvetenskapliga metoder


Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom fyra individuella skriftliga inlämningsuppgifter som seminariebehandlas. För betyget Godkänd krävs Godkänd på samtliga uppgifter i kursen. För betyget Väl godkänd krävs också Väl godkänd på två av fyra uppgifter.

Delkurs 2: Lag och rätt, 5 hp
Justice and Law, 5 credits

Innehåll
• Det svenska rättssystemet, dess författning och tillämpning
• Forskning kring kriminalitet

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. Betyget på denna ligger till grund för betyget i delkursen.

Delkurs 3: Samhällsekonomi, 7,5 hp
Economics, 7.5 credits

Innehåll
• Samhällsekonomins villkor
• Ekonomiska teorier och modeller
• Ekonomisk historia


Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en skriftlig inlämningsuppgift som seminariebehandlas. För betyget Godkänd krävs Godkänd på båda examinationerna. För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.

Delkurs 4: Medier och demokrati, 5 hp
Media and Democracy, 5 credits

Innehåll
• Massmediers roll i samhället med fokus på svenska förhållanden
• Mediers funktion i förhållande till samhälle och medborgare i ett förändringsperspektiv
• Medier i den digitala tidsåldern
• Politikens medialisering

Examination och betyg
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen och en praktisk övning kring handlingars offentlighet. För betyget Godkänd krävs Godkänd på båda examinationsuppgifterna. För betyget Väl godkänd krävs också Väl godkänd på den individuella skriftliga salstentamen.

Delkurs 5: Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, 7,5 hp
Development Studies: Global Perspectives and Local Livelihoods, 7.5 credits

Innehåll
• Perspektiv och teorier kopplade till strategier för utveckling
• Hållbar utveckling, globalisering, genus, fattigdom och försörjning
• Granskning och värdering av samhällsvetenskapliga texter och metoder


Examination
Delkursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkursen examineras genom en individuell muntlig- och skriftlig inlämningsuppgift samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift. För betyget Godkänd krävs Godkänd på båda examinationsuppgifterna. För betyget Väl godkänd krävs också Väl godkänd på individuell skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom ämneslärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgången kurs Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp varav minst 7,5 hp ska vara godkänt eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LS7N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Joakim Öberg
Examinator
Carl-Johan Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0235