Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk 2 15 hp

Kursen syftar till att fördjupa teoretiska och didaktiska kunskaper och insikter som utvecklats i Svenska som andraspråk 1, 30 hp. Kursen skall också ge en förståelse för relationen mellan språk, identitet och samhälle i den flerspråkiga kontexten.

Kursinnehåll

  • Flerspråkighet och samhälle: språkplanering, språkpolitik och minoritetsspråk
  • Språksociologi
  • Flerspråkighet, ideologi och makt
  • Litteraturdidaktik
  • Den flerspråkiga identiteten
  • Centrala teorier om andraspråksinlärning
  • Klassrumsinteraktion och flerspråkighet
  • Processbarhetsteorin
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Svenska som andraspråk, 30 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSAK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 35 - vecka 03 2023
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Kurstid är blandade tider via Zoom
Platser
20
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12762
Senast ändrad 2022-06-27 10:50:02