Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Språkhistoria, 7,5 hp
History of the Swedish Language, 7.5 credits

Innehåll
• Svensk språkhistoria inklusive svenska språkets släktskapsförhållanden
• Språkhistoriens roll i svenskundervisningen

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en indviduell skriftlig tentamen, 7,5 hp. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 2: Språksociologi, 7,5 hp
Sociolinguistics, 7.5 credits

Innehåll
• Språksociologins grunder
• Språkets betydelse för identitetsskapande

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp och en individuell skriftlig inlämningsuppgift, 4 hp. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 3: Ungdomars litterära och digitala textvärldar, 7,5 hp
The Adolescent Reader in a Digital World, 7.5 hp

Innehåll
• Litterära och digitala textvärldars historiska och materiella förutsättningar
• Litterära och digitala textvärldars betydelse i skolan

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 4: Ämnesdidaktisk uppsats, 7,5 hp
Essay on subject didactics, 7.5 credits

Innehåll
• Fördjupning i en aktuell professionsnära, ämnesdidaktisk problemställning

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en uppsats, 15 hp. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Svenska 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Svenska 31-60 hp eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSÄN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jessica Rosén
Examinator
Anett Almgren White
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0260