Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare, 91-120 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik IV, 5 högskolepoäng
Social Studies, Education and Learning IV, 5 credits

Innehåll
• Samhällsvetenskapliga teorier och metoder
• Samhällsdidaktiska frågeställningar med relevans för yrkesprofessionen

Examination
Delkursen examineras genom aktivt deltagande i tre seminarier, en individuell redovisning samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 2: Valbart fördjupningstema I, 5 högskolepoäng
Optional Specialization Theme I, 5 credits

Innehåll
• Valbart tematiskt innehåll, se särskilt dokument ”Valbart fördjupningstema”
• Studenten får välja mellan ett antal valbara teman, som presenteras vid kursstart
• Varje valbart tema har en specificerad litteraturlista

Examination
Delkursen examineras genom individuell skriftlig eller muntlig tentamen, beroende på det tema som valt enligt de instruktioner som ges från respektive examinator.


Delkurs 3: Valbart fördjupningstema II, 5 högskolepoäng
Optional Specialization Theme II, 5 credits

Innehåll
• Valbart tematiskt innehåll, se särskilt dokument ”Valbart fördjupningstema”
• Studenten får identifiera aktuell forskning och teorier med relevans för området samhällskunskap
• Granskning och urval av vetenskaplig litteratur görs genom sökningar i databaser för att identifiera aktuell forskning inom valt problemområde.

Examination
Delkursen examineras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.


Delkurs 4: Examensarbete med opposition, 15 högskolepoäng
Degree Project, 15 credits

Innehåll
• Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning
• Försvara eget examensarbete
• Opponera på examensarbete

Examination
Delkursen examineras genom seminarium där opponering krävs på ett annat arbete och försvar av det egna arbetet.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Samhällskunskap 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: LSCT29
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1090
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:33