Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare, 91-120 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Grannspråken norska och danska och den nordiska litteraturen, 7,5 hp
An Introduction to the Neighbouring Languages Norwegian and Danish, and of Nordic Literature, 7.5 credits

Innehåll
• Grannspråken danska och norska idag och i förfluten tid
• Grannspråkens förhållande till det svenska språket
• Nordisk litteratur i urval från medeltid till nutid

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs, 7,5 hp
Advanced Course in Literary Studies, 7.5 credits

Innehåll
• Centrala litterära verk från olika kultursfärer
• Litteraturvetenskaplig teori och metodologi
• Litteraturläsningens didaktik

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp
Master Thesis, 15 credits

Innehåll
• Fördjupning inom valt ämnesområde
• Utarbetande av ämnesdidaktiskt inriktad uppsatsidé och forskningsplan
• Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
• Val av teori och metod
• Insamling och analys av empiriskt material
• Vetenskapligt skrivande
• Oppositionsseminarium

Examination och betyg
Delkursen examineras på grundval av examensarbetet, försvar av examensarbetet vid slutseminariet samt opposition på annat examensarbete. Betygsgraderna utgörs av Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 180 hp inom ämneslärarprogrammet varav 45 hp UVK och Svenska 1-60 hp samt självständigt arbete I måste ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1E
Kurskod/Ladokkod: LSDT20
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Elisabet Sandblom
Examinator
Mattias Fyhr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0056
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information