Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare I 30 hp

Kursen syftar till att utveckla kompetens för undervisning i skolämnet svenska i årskurs 7–9 och på gymnasiet genom att ge grundläggande teoretiska kunskaper om skolämnet svenska ur ett historiskt och nutida perspektiv, svenska språkets struktur och variation, litteraturvetenskap med fokus på barn- och ungdomslitteratur genom tiderna och i olika medier, samt om svenskämnets didaktik och metodik.

Kursinnehåll

  • Svenskämnet ur ett historiskt och nutida perspektiv
  • Didaktiska och metodiska perspektiv på kursens teoretiska innehåll
  • Svenska språkets struktur och variation
  • Litteraturvetenskap med fokus på barn- och ungdomslitteratur från olika tider
  • Berättande i olika medier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 och genomgången termin 1 på ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSEK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
2
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Stina Skillermark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22759
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Stina Skillermark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L4116
Senast ändrad 2024-04-18 14:52:46