Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Religionskunskap 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Religiösa levnadsregler, ritualer, berättelser, estetiska uttryck samt heliga platser och rum inom världsreligionerna
  • Centrala religionsvetenskapliga och etiska begrepp och teorier
  • Kyrkans betydelse och ställning i det svenska samhället i historiskt samt nutida perspektiv
  • Tro och livsåskådning i Skandinavien ur ett historiskt perspektiv
  • Livs- och identitetsfrågor
  • Religionsdidaktikens grunder
  • Religionsundervisningens innehåll och metod i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 30 hp inom grundlärarprogrammet varav 22,5 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-2) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSEN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 49 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Helena Anderström
Kursansvarig
Therese Schoultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0206