Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik i förskolan (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
• Delaktighet, inflytande, likvärdighet, inkludering och exkludering
• Olika funktionsnedsättningar, exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Den pedagogiska miljöns betydelse för utveckling och lärande i relation till barns olika förutsättningar och behov
• Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk kartläggning på organisations-, grupp- och individnivå
• Digitalisering och digitala verktyg i förskolan
• Specialpedagogiska strategier för kommunikativ, kognitiv, motorisk och emotionell utveckling
• Informationssökning - vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSFN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1075
Senast ändrad 2021-03-05 07:48:12