Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 15 hp

Kursinnehåll

 • Grundläggande ämneskunskaper i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
 • Geografiska, socioekonomiska, historiska, religionsvetenskapliga, etiska och kulturella faktorer och hur dessa påverkar den enskilda människan och samhället med fokus på att leva tillsammans i närmiljön och att leva i världen tillsammans
 • Bedömning inom de samhällsorienterande ämnena
 • Didaktiska och metodologiska aspekter på arbetsformer och innehåll inom de samhällsorienterande ämnena för förskoleklass och grundskolans 1-3
 • Begreppsbaserad undervisning
 • Genusperspektiv utifrån de samhällsorienterande ämnena
 • Undervisning och lärande i en mångkulturell värld
 • FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
 • FN:s Barnkonvention
 • Migration
 • Undervisning och integrering av olika ämnen med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och förståelse
 • Aktuell ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnena
 • Mötesteknik utifrån demokratiska grundprinciper
 • Informations- och kommunikationsteknologi, dess möjligheter och begränsningar inom de samhällsorienterande ämnena
 • Estetiska lärprocesser
 • Källkritik

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i grundlärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSGK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 18
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Joakim Öberg
Examinator
Mikael Gustavsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1039
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:06