Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare I 30 hp

Samhällskunskapsämnet är starkt länkat till undervisningsämnet samhällskunskap vid grund- och gymnasieskola. I ämnet samsas statskunskap, sociologi, kulturgeografi, nationalekonomi och juridik med varandra. I denna introduktionskurs bekantar vi oss med de tre förstnämnda deldisciplinerna (de två andra i 31–60-nivån). Kursen behandlar även, i en didaktisk strimma, teori- och metodfrågor och hur undervisning i ämnet kan gå till.

Kursinnehåll

Kursen består av fem delkurser:

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik, 7,5 hp
Delkurs 2: Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp
Delkurs 3: Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp
Delkurs 4: Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 hp
Delkurs 5: Jämförande politik, 6 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c och Samhällskunskap 2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik B, Samhällskunskap B, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B och genomgången termin 1 på ämneslärarprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSHK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Johanna Bergström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2081
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22760
Senast ändrad 2021-12-06 15:39:11