Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik III, 7,5 hp
Civics, Education and Learning III, 7.5 credits

Läsning över hel termin parallellt med övriga ämnesstudier. Delkursen avser att länka samman övriga delkurser via behandling av hur det ämnesteoretiska innehållet kan gestaltas i samhällskunskapsundervisning.

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Vetenskapsteori och samhällsvetenskaplig metod
• Teorier med betydelse för undervisning och lärande i samhällskunskapsämnet
• Lektionsdesign
• Variationsteoretiska begrepp

Examination
Delkursen examineras genom två individuella muntliga presentationer och individuella skriftliga inlämningsuppgifter uppdelat på 2,5 hp respektive 5 hp där den första består av författandet av en ämnesinriktad forskningsöversikt, och den andra består av genomförandet av en undervisningssekvens, muntligt och skriftligt.

Delkurs 2: Statsvetenskap: Politisk teori, 7,5 hp
Political Science: Political Theory, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Centrala politiska teorier, och idéer utifrån statsvetenskapliga perspektiv
• Samspelet mellan politiska teorier och den samtida samhällsutvecklingen
• Texter om jämlikhet, rättvisa, makt, demokrati och frihet

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig- och skriftlig inlämningsuppgift samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 3: Internationella relationer, 7,5 hp
International Relations, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
•Centrala teorier, begrepp och perspektiv inom internationella relationer
•Ekonomiska och politiska relationer mellan olika aktörer på den internationella arenan
•Perspektiv på internationellt samarbete och konflikter

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig presentation och individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 4: Utvecklingsstudier: globala perspektiv och lokal försörjning, 7,5 hp
Development Studies: Global Perspectives and Local Livelihoods, 7.5 credits

Innehåll
Delkursen innehåller och behandlar:
• Perspektiv och teorier kopplade till strategier för utveckling
• Hållbar utveckling, globalisering, genus, fattigdom och försörjning
• Granskning och värdering av samhällsvetenskapliga texter och metoder

Examination
Delkursen examineras genom en individuell muntlig- och skriftlig inlämningsuppgift samt en avslutande individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom ämneslärarprogrammet varav 30 hp UVK från termin 1 och Samhällskunskap, 1-30 hp ska ingå. Därutöver krävs godkänt resultat på minst 15 hp i Samhällskunskap, 31-60 hp varav delkursen uppsats, 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSHN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Rebecka Florin Sädbom
Examinator
Joakim Öberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0259