Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Samhällskunskapsämnet är starkt länkat till undervisningsämnet samhällskunskap vid grund- och gymnasieskola. I ämnet samsas statskunskap, sociologi, kulturgeografi, nationalekonomi och juridik med varandra. I denna introduktionskurs bekantar vi oss med de tre förstnämnda deldisciplinerna (de två andra i 31–60-nivån). Kursen behandlar även, i en didaktisk strimma, teori- och metodfrågor och hur undervisning i ämnet kan gå till.

Kursinnehåll

Kursen består av fem delkurser:

Delkurs 1: Samhällskunskap i teori och praktik, 7,5 hp
Delkurs 2: Svensk politik och förvaltning, 7,5 hp
Delkurs 3: Sociologisk översiktskurs, 4,5 hp
Delkurs 4: Kulturgeografisk översiktskurs, 4,5 hp
Delkurs 5: Jämförande politik, 6 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSLK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Carl-Johan Svensson
Examinator
Carl-Johan Svensson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22743
Senast ändrad 2021-11-24 09:24:00