Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska I - Tidigt språkande och meningsskapande för grundlärare F-3 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Svenskämnet i läroplanen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • Elevers tidiga språkutveckling med fokus på tal och läsning
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Bilderboken och andra multimodala berättelseformer
  • Barns läs- och medievanor
  • Dramatik, folksagor och myter
  • Estetiska lärprocesser
  • Intervju som vetenskaplig metod och förhållningssätt vid samtal med barn
  • Litteratur- och språkvetenskapliga analysmetoder
  • Genusperspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B samt genomgången termin 1 på grundlärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSMK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Anna Wiman Häll
Examinator
Catarina Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2118
Senast ändrad 2021-12-06 15:30:31