Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsvetenskaplig metod: fördjupning 7,5 hp

Kursen ger fördjupande orientering i samhällsvetenskapens vetenskapsteoretiska grunder och fördjupande kunskaper om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig forskning. I detta sammanhang uppmärksammas bland annat betydelsen av val av undersökningsdesign i kvalitativa och kvantitativa studier liksom olika tillvägagångssätt för insamling och analys av data.

Kursinnehåll

  • Kvantitativa metoder: centrala begrepp och perspektiv
  • Statistisk inferens och sambandsanalyser
  • Kvalitativa metoder: centrala begrepp och perspektiv
  • Teori- respektive datadrivna kvalitativa studier
  • Samhällsvetenskapens etik och sociala roll

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser motsvarande 60 hp i Globala studier (grundkurser 30 hp samt 30 hp fortsättningskurser i år 1 och 2 i minst två av programmets tematiska profiler) inom programmet Internationellt arbete, inriktning Globala studier eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSMN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Åsa Westermark
Examinator
Åsa Westermark
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1068
Senast ändrad 2020-12-14 10:53:12