Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialpedagogik 7,5 hp

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla professionella förhållningssätt i mötet med medmänniskor som är marginaliserade i samhället. Syftet med kursen är att synliggöra pedagogikens sociala och relationella dimensioner för att utveckla kompetenser i mellanmänskliga möten som tar sin utgångspunkt i den motivation och kraft som människor själva har.

Kursinnehåll

  • Socialpedagogikens grunder
  • Pedagogikens sociala och relationella dimensioner
  • Unga i riskzonen
  • Normkritiska perspektiv
  • Normaliseringsprincipen
  • Kritiska perspektiv på diagnostisering
  • Salutogena och inkluderande perspektiv på lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPG18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 06 - vecka 21
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Sen eftermiddag/kväll
Platser
20
Kursansvarig
Martin Hugo
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22670
Senast ändrad 2020-10-22 14:26:04