Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialpedagogik 7,5 hp

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla professionella förhållningssätt i mötet med medmänniskor som är marginaliserade i samhället. Syftet med kursen är att synliggöra pedagogikens sociala och relationella dimensioner för att utveckla kompetenser i mellanmänskliga möten som tar sin utgångspunkt i den motivation och kraft som människor själva har.

Kursinnehåll

  • Socialpedagogikens grunder
  • Pedagogikens sociala och relationella dimensioner
  • Unga i riskzonen
  • Normkritiska perspektiv
  • Normaliseringsprincipen
  • Kritiska perspektiv på diagnostisering
  • Salutogena och inkluderande perspektiv på lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPG18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 06 - vecka 21
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Sen eftermiddag/kväll
Platser
20
Kursansvarig
Martin Hugo
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22670