Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialpedagogik 7,5 hp

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att utveckla professionella förhållningssätt i mötet med medmänniskor som är marginaliserade i samhället. Syftet med kursen är att synliggöra pedagogikens sociala och relationella dimensioner för att utveckla kompetenser i mellanmänskliga möten som tar sin utgångspunkt i den motivation och kraft som människor själva har.

Kursinnehåll

  • Socialpedagogikens grunder
  • Pedagogikens sociala och relationella dimensioner
  • Unga i riskzonen
  • Normkritiska perspektiv
  • Normaliseringsprincipen
  • Kritiska perspektiv på diagnostisering
  • Salutogena och inkluderande perspektiv på lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPG18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider via zoom
Platser
30
Kursansvarig
Joel Hedegaard
Examinator
Joel Hedegaard
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22670
Senast ändrad 2024-04-18 14:51:47