Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp

I kursen Specialpedagogik i förskolan förväntas du få kunskap om specialpedagogikens betydelse inom förskolans verksamhet. Innehållet fokuserar på hur förutsättningar för alla barns delaktighet, lärande och utveckling skapas i förskolan.

En liknande kurs ingår i förskollärarprogrammet vid JU.

Kursinnehåll

  • Specialpedagogiska förhållningssätt
  • Kommunikation och samspel
  • Barns rättigheter, delaktighet och inflytande
  • Samverkan internt och externt
  • Variationer av barns olikheter i förskolans miljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 03 2023
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Flexibel förutom 4 digitala träffar kl. 13.00-17.00 spridda över terminen.
Platser
35
Kursansvarig
Git Blomberg
Examinator
Git Blomberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12765
Senast ändrad 2022-06-27 10:56:08