Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling 7,5 hp

I den här kursen får du kunskap om barns tidiga matematikutveckling. Du får kännedom om orsaker till matematiksvårigheter samt vad som kan blockera elevers matematikutveckling. Kursen ger redskap kring kartläggning av elevers matematiksvårigheter, samt verktyg för att anpassa och planera undervisning för elever i behov av särskilt stöd.

Kursinnehåll

  • Matematik - ett hinder eller en möjlighet?
  • Grundläggande matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv
  • Främjande, förebyggande och stödjande matematikundervisning
  • Kartläggning, analys och åtgärder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen och genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSPK19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
5
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Flexibel. Fem träffar på campus, eftermiddagar kl. 13-17. Därutöver självstudier och undervisning via lärplattformen.
Platser
20
Kursansvarig
Helena Svanängen
Examinator
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22701
Senast ändrad 2020-10-22 14:26:43