Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar i ett nationellt, internationellt, historiskt, hållbart och etiskt perspektiv
 • Vetenskapliga metoder och förhållningssätt (forskningsetiska principer, fallstudier, etnografi)
 • Mötet mellan skolans krav och individers varierande behov och förutsättningar för lärande och utveckling
 • Organisering av inkluderande lärandemiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
 • Samverkansformer och samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
 • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Digitala verktyg i lärmiljön utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv
 • Möjligheter och hinder för elevers tal-, läs-, skriv- och matematikutveckling
 • Beteenderelaterade svårigheter
 • Krissituationer
 • Elever i komplicerade livssituationer

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 samt genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSPR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Gunvie Möllås
Kursansvarig
Helena Svanängen
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0209