Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Internationella överenskommelser och styrdokument
• Specialpedagogiska perspektiv och teoribildningar
• Historik och internationella jämförelser inom det specialpedagogiska området
• Mötet mellan skolans krav och elevers olika förutsättningar och behov
• Organisering av inkluderande lärandemiljöer, med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och perspektiv
• Samverkansformer och olika samverkanspartners på lokal, regional och nationell nivå
• Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram med särskilt fokus på samverkan, stödinsatser, uppföljning och utvärdering
• IKT utifrån förebyggande och kompenserande perspektiv för olika typer av funktionsnedsättningar
• Lärares förhållningssätt och bemötande av elever i behov av särskilt stöd

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 90 hp inom ämneslärarprogrammet, varav 30 hp UVK ska ingå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LSPR28
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 15 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Helena Svanängen
Examinator
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0058