Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Hållbart pedagogiskt ledarskap
• Teorier och modeller för verbal och ickeverbal kommunikation, samspel och relationskompetens
• Normer och etiska aspekter
• Samverkan mellan skolaktörer, mellan skola och hem, samt mellan skola och andra samhälleliga stödfunktioner
• Främjande och förebyggande arbete som stärker sociala relationer och alla elevers delaktighet, samt motverkar konflikter och utanförskap
• Likabehandling ,jämlikhetsaspekter, mångfald
• Kränkande behandling, dess konsekvenser och nödvändiga åtgärder
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Identitet, sexualitet och relationer
• Krishantering
• Anmälningsplikt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på minst 105 hp inom grundlärarprogrammet 4-6. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSRN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 19 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Helena Svanängen
Examinator
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-L1133
Senast ändrad 2021-01-25 15:01:19