Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Teorier och modeller för kommunikations- och relationskompetens
• Sociala relationers betydelse för lärande och utveckling
• Pedagogiskt ledarskap med koppling till förskolans styrdokument
• Likabehandlingsarbete
• Jämlikhet och jämställdhet
• Diskriminering och kränkande behandling
• Konflikters uppkomst och strategier för konflikthantering
• Sociala mediers roll i relationsprocesser
• Grundläggande etiska frågor
• Anmälningsplikt i förskolan
• Introduktion i förskolan

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 45 hp inom förskollärarutbildningen varav 30 hp UVK ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-3) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LSRN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emma Sjögren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1076
Senast ändrad 2020-12-14 10:53:40