Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp 15 hp

Kursen syftar till att ytterligare fördjupa teoretiska, didaktiska och metodiska kunskaper och insikter som utvecklats i kursen Svenska som andraspråk 1 och Svenska som andraspråk 2, 31-45 hp. Kursen ska också ge en fördjupad förståelse för svenskans struktur i ett kontrastivt perspektiv samt andra språks uppbyggnad.

Kursinnehåll

  • Språktypologi
  • Svenskans ljud, rytm och prosodi i ett kontrastivt perspektiv
  • Analys av muntligt språk
  • Didaktiska perspektiv på andraspråksundervisning
  • Fördjupningsarbete med didaktisk inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Svenska som andraspråk om 45 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSVK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Distanskurs, 3 närträffar
Platser
15
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22739
Senast ändrad 2020-12-09 15:05:34