Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk 2, 46-60 hp 15 hp

Kursen syftar till att ytterligare fördjupa teoretiska, didaktiska och metodiska kunskaper och insikter som utvecklats i kursen Svenska som andraspråk 1 och Svenska som andraspråk 2, 31-45 hp. Kursen ska också ge en fördjupad förståelse för svenskans struktur i ett kontrastivt perspektiv samt andra språks uppbyggnad.

Kursinnehåll

  • Språktypologi
  • Svenskans ljud, rytm och prosodi i ett kontrastivt perspektiv
  • Analys av muntligt språk
  • Didaktiska perspektiv på andraspråksundervisning
  • Fördjupningsarbete med didaktisk inriktning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Svenska som andraspråk om 45 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSVK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Distanskurs, blandade tider på Zoom.
Platser
20
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22739
Senast ändrad 2022-10-20 14:13:10