Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska för ämneslärare, 1-30 hp 30 hp

Kursen syftar till att utveckla kompetens för undervisning i skolämnet svenska i årskurs 7–9 och på gymnasiet genom att ge grundläggande teoretiska kunskaper om skolämnet svenska ur ett historiskt och nutida perspektiv, svenska språkets struktur och variation, litteraturvetenskap med fokus på barn- och ungdomslitteratur genom tiderna och i olika medier, samt om svenskämnets didaktik och metodik.

Kursinnehåll

Kursen delas upp på tre delkurser:

 • Svenska som skolämne, 6 hp
 • Svenska språkets struktur i teori och praktik, 12 hp
 • Ungdomslitteratur och multimodala texter ur vetenskapliga och didaktiska perspektiv, 12 hp

Delar av kursinnehållet:

 • Skolämnet svenska i ungdoms- och vuxenutbildning ur såväl nutida som historiska
perspektiv
 • Läroplan och ämnes- och kursplaner i svenska
 • Svenskämnets roll i skola och samhälle med fokus på internationalisering, digitalisering, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
 • Svenska språkets fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska struktur
 • Grundläggande textlingvistiska begrepp
 • Grundläggande perspektiv på språkutveckling
 • Grundläggande sociolingvistik
 • Språklagstiftning och minoritetsspråk
 • Retoriska grundbegrepp och den retoriska arbetsprocessen
 • Ungdomslitteratur i olika genrer och i olika medier ur historiska och samtida perspektiv
 • Narratologi och receptionsteori
 • Litteratur- och filmanalys ur narratologiska perspektiv
 • Litteratur- och filmdidaktiska perspektiv och teorier, i synnerhet receptionsteori
 • Litteratur- och filmdidaktiska metoder

Förkunskapskrav

Genomgången termin 1 i ämneslärarprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSVK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Bo Hellgren
Examinator
Mattias Fyhr
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22751
Senast ändrad 2022-01-12 11:51:24