Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska IV för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

Studium av
  • sociolingvistik/språksociologi
  • aktuell forskning kring barns läsande och skrivande, forskningsfältet literacy
  • kritiska vetenskapliga perspektiv på läromedel, val av arbetssätt, planering och genomförande av undervisningen i svenska
  • skriftlighet och muntlighet i traditionella, digitala och interaktiva medier
  • perspektiv på bedömning
  • specialpedagogiska perspektiv
  • svenskämnet ur ett historiskt och kritiskt perspektiv
  • vetenskapligt förhållningssätt samt kvantitativa och kvalitativa metoder i den forskning som berörs i kursen

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 135 hp inom grundlärarprogrammet 4-6 varav 26 hp Svenska inklusive VFU II ska ingå. Därutöver krävs genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-6) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LSVR26
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jessica Rosén
Examinator
Catarina Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0211