Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teorier och aktuell forskning i Globala studier 7,5 hp

Kursen avser att ge fördjupad förståelse för aktuell forskning med relevans för Globala studier och för den roll samhällsvetenskapliga teorier spelar i detta sammanhang. Deltagarna författar systematiska forsknings¬översikter av aktuell forskning inom ett av följande tematiska områden: Migration och integration, Fred och utveckling eller Hållbar utveckling.

Kursinnehåll

• Aktuell forskning och teorier med relevans för globala studier
• Samhällsvetenskapliga teorier rörande migration och integration, fred och konflikt eller hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om 60 hp i Globala studier (grundkurser 30 hp, från år 1 och 2 samt 30 hp fortsättningskurser i minst två av programmets tematiska profiler) inom programmet Internationellt arbete, inriktning Globala studier eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LTAN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1064
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:21