Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tillämpningsarbete företagsekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen förbereder studenter för kommande uppsatsarbete. I kursen ingår att identifiera och definiera ett problemområde lämpligt för undersökning (inom företagsekonomi med fokus på personalvetenskap), att genomföra litteratursökning, att skriva en forskningsöversikt kopplat till området som identifierats, samt att försvara liksom opponera på forskningsöversikter. I kursen ingår:

  • Problemformulering och utarbetande av PM för forskningsöversikt
  • Litteratursökning
  • Kritisk granskning av vetenskapliga texter
  • Framställan av forskningsöversikt
  • Vetenskapliga formalia
  • Vetenskaplig argumentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Företagsekonomi och genomgången kurs Vetenskapsteori och metod, Företagsekonomi I, 7,5hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LTFK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
lanjea
Examinator
Elvira Kaneberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0268