Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teologi - en introduktion 15 hp

Länge ansågs teologin, läran om Gud, vara den viktigaste formen av kunskap. Men vad är teologi och vilka frågor försöker den svara på? I denna introduktion till teologin diskuteras dess lärosatser och centrala begrepp, med särskild tonvikt på den kristna traditionen. Kursen anlägger både historiska och systematiska perspektiv och analyserar teologins relation till etik och politik.

Kursinnehåll

• Introduktion till systematisk och historisk teologi
• Teologins relation till den antika filosofin
• Centrala teologiska lärosatser och frågeställningar
• Relationen mellan teologi, existens, etik och politik i främst den kristna traditionen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LTIG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2023: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Peter Carlsson
Examinator
Peter Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22717
Senast ändrad 2022-10-20 15:10:02