Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

One Year Master Thesis in Interventions in Childhood 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Uppsatskursen är en del av en engelskspråkig, internationell, tvärvetenskaplig utbildning vilken fokuserar på interventioner för barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och vardagsfungerande. Uppsatsen görs som en litteraturöversikt inom ett relevant område. Översikten kan senare utgöra basen för en empirisk studie, om studenten väljer att fortsätta studera på mastersnivå.

Kursinnehåll

  • Metod för litteraturöversikter
  • Verktyg för att skriva vetenskaplig text
  • Uppsatsarbete under handledning
  • Presentation/försvar och opponering av uppsats

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from requirement in Swedish.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LTIR19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Lilly Augustine
Examinator
Lilly Augustine
Examinator
Karin Bertills
Examinator
Mats Granlund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2021
Senast ändrad 2021-12-06 15:38:34