Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utbildningsvetenskaplig kärna II (VAL) 10 hp

Kursinnehåll

 • Teorier och perspektiv på barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling
 • Centrala specialpedagogiska begrepp
 • Mötet mellan skolans krav och elevers varierande behov och förutsättningar för lärande
 • Organisering av inkluderande lärmiljöer med fokus på främjande, förebyggande och stödjande åtgärder
 • Neuropsykiatriska svårigheter, elever i komplicerade livssituationer
 • Pedagogisk utredning, extra anpassningar och åtgärdsprogram
 • Hållbart pedagogiskt ledarskap
 • Likabehandling, jämlikhetsaspekter, mångfald
 • Konflikthantering, kränkande behandling
 • Sociala mediers roll i relationsprocesser
 • Identitet, samlevnad och sexualitet
 • Anmälningsplikt och sekretess
 • Etiska aspekter

Förkunskapskrav

Behörighet för utbildning regleras i särskild förordning (SFS 2011:689 med senare ändringar). Behörig är också den som antagits enligt tidigare förordningar gällande VAL-projektet

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LU2N17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
33%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Gunvie Möllås
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1107
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:44