Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvecklingsstörning, grundkurs 7,5 hp

I kursen behandlas utvecklingsstörning ur ett helhetsperspektiv. Kursen ger grundläggande kunskaper om utvecklingsstörning och andra närliggande funktionsnedsättningar. Kursen fokuserar på förutsättningar för lärande och delaktighet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Kursen kommer också belysa områden som familjers situation, samhällets stödsystem och samverkan med fokus på inkludering och exkluderingsprocesser.

Kursinnehåll

  • Historiska perspektiv på utvecklingsstörning
  • Olika orsaker till utvecklingsstörning och närliggande funktionsnedsättningar
  • Förutsättningar för lärande och delaktighet i ett livslångt perspektiv
  • Samhällets stödsystem och samverkan
  • Inkluderings- och exkluderingsprocesser

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUGK19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Tre heldagsträffar under terminen
Platser
30
Kursansvarig
Gun Sand
Examinator
Gun Sand
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22704
Senast ändrad 2021-11-24 09:27:52