Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvecklingspsykologi – ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att ge kunskap om utvecklingspsykologi och att ge deltagarna en fördjupad kunskap om individens sociala och emotionella utveckling. Det teoretiska innehållet kommer att exemplifieras med bidrag från psykologisk, klinisk och socialantropologisk forskning där individens emotionella och kognitiva utveckling utgör huvudsakligt fokus.

Kursinnehåll

•Utvecklingspsykologi från spädbarn, under uppväxt och i vuxenliv
•Relationen mellan anknytning och biologisk, social, kognitiv och emotionell utveckling
•Teori gällande normala utvecklingskriser- och konflikter
•Interpersonella utvecklingspsykologiska processer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUIG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
En eftermiddag i veckan kl. 13-16
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Anmälningskod
HJ-22718