Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvecklingspsykologi - ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att ge kunskap om utvecklingspsykologi och att ge deltagarna en fördjupad kunskap om individens sociala och emotionella utveckling. Det teoretiska innehållet kommer att exemplifieras med bidrag från psykologisk, klinisk och socialantropologisk forskning där individens emotionella och kognitiva utveckling utgör huvudsakligt fokus.

Kursinnehåll

•Utvecklingspsykologi från spädbarn, under uppväxt och i vuxenliv
•Relationen mellan anknytning och biologisk, social, kognitiv och emotionell utveckling
•Teori gällande normala utvecklingskriser- och konflikter
•Interpersonella utvecklingspsykologiska processer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LUIG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2024: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Kursansvarig
Emma Neal
Examinator
Frida Åström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22718
Senast ändrad 2024-04-18 14:54:06