Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utbildningsvetenskaplig kärna IV, VAL 15 hp

Kursinnehåll

• Vetenskaplig fördjupning inom valt ämnesområde med relevans för läraryrket
• Genomföra en vetenskaplig undersökning samt kommunicera dess syfte, rön och slutsatser
• Försvara egen uppsats i seminarieform samt opponera på andras texter

Delkurs 1: Fördjupningstema I, 7,5 hp
Specialization theme I, 7.5 credits

Innehåll
• Seminarieuppgift med valbar vetenskaplig fördjupning med relevans för läraryrket. Syftet med seminarieuppgiften är att ge fördjupad förståelse för vetenskapliga metoder, urval, resultat och generaliserbarhet.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift eller en individuell muntlig examination beroende på seminarieuppgiftens karaktär. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd eller Godkänd.

Delkurs 2: Fördjupningstema II, 7,5 hp
Specialization theme II, 7.5 credits

Innehåll
• Självständigt utbildningsvetenskapligt arbete med relevans för läraryrket. Syftet med det självständiga arbetet är att fördjupa och förbereda så väl ämnesmässiga, metodiska som teoretiska ingångar till läraryrket.

Examination och betyg
Delkursen examineras genom ett individuellt självständigt arbete som presenteras skriftligt och muntligt med opposition. Bedömning sker utifrån kriterier som framgår av lärandemålen med betygsättningen Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav

Student på lärarprogram inom VAL-projektet vid JU. För antagning till VAL gäller särskilda bestämmelser enligt SFS 2011:689.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LUKR20
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Martin Hugo
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1108
Senast ändrad 2020-12-14 10:54:49