Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Magisteruppsats i Pedagogik 15 hp

I denna kurs får studenten möjlighet att fördjupa sig i det pedagogiska området genom en egen studie. I kursen ingår även att kritiskt granska en vetenskaplig uppsats. Det självständiga vetenskapliga arbetet är en del av kraven för en magisterexamen.

Kursinnehåll

  • Utarbetande av PM för uppsats
  • Empirisk datainsamling, analys, magisteruppsats
  • Kritisk granskning av vetenskapliga texter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp och genomgången kurs om 15 hp i vetenskaplig metod på avancerad nivå eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LUPT27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Ett fåtal sammankomster, halvdagar
Platser
2
Kursansvarig
Martin Hugo
Examinator
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22643
Senast ändrad 2021-08-30 09:08:04