Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning 30 hp

Kursen riktar sig till lärare och andra intresserade som vill förvärva de baskunskaper som krävs för att arbeta som lärare i svenska som andraspråk för vuxna, inom sfi eller annan vuxenutbildning. Kursen behandlar språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv, vuxnas andraspråksinlärning samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Därutöver innehåller kursen fler didaktiska inslag och interkulturellt förhållningssätt.

Kursinnehåll

  • Grundläggande litteracitet
  • Utveckling av flera språk hos vuxna
  • Det svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv
  • Styrdokument inom sfi och vuxenutbildningen
  • Analys, bedömning och dokumentation av vuxnas språkinlärning
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Migration, politik och religion i ett mångkulturellt samhälle
  • Interkulturellt förhållningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B med lägst betyget E/Godkänd.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LV1G10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
5
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 03 2021
Våren 2021: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Träffar på Högskolan för lärande och kommunikation 5 fredagar under läsåret ht 20/vt 21
Platser
25
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12813
Senast ändrad 2021-06-07 11:10:04