Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder för ämneslärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Centrala forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap
• Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
• Innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket med fokus på hållbar skolutveckling
• Kunskapsbegreppet
• Läraryrket och dess pendling mellan kunskap i något och kunskaper om något
• Källkritik
• Hur påverkar teoretiska antaganden praktikens didaktiska frågor
• Söka vetenskapliga resultat med hjälp av digitala verktyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på ämneslärarprogram eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet för ämneslärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVÄG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 49 - vecka 03 2023
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Mikael Segolsson
Kursansvarig
Marie Carlsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L2385
Senast ändrad 2022-06-03 10:24:23