Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Centrala forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap
  • Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
  • Vilken betydelse har ett vetenskapligt förhållningssätt i förskolläraryrket
  • Kunskapsbegreppet
  • Förskolläraryrket och dess pendling mellan kunskap i något och kunskaper om något
  • Källkritik
  • Hur påverkar teoretiska antaganden praktikens didaktiska frågor
  • Söka vetenskapliga resultat med hjälp av digitala verktyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVFG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 49 - vecka 03 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Josefin Rostedt
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1341
Senast ändrad 2021-10-15 13:47:06