Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori (metodologi), liksom kvantitativ och kvalitativ metod, med särskilt fokus på företagsekonomisk forskning. Genom en mix av teori och praktiska moment säkerställs att studenterna får både grundläggande kunskap om metod och praktisk träning i väsentliga moment för akademisk undersökning.

• Vetenskapsteoretisk orientering
• Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
• Analys av empiriskt material, kvantitativt liksom kvalitativt
• Principer för vetenskapligt arbete
• Forskningsprocessens olika steg
• Forskningsetik
• Vetenskapligt skrivande och kommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i Företagsekonomi.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVFK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 38
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
lanjea
Examinator
Caroline Teh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0270