Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik 7,5 hp

Kursinnehåll

• Forskningsöversikt riktad mot frågor inom det fritidshemspedagogiska forskningsområdet
• Vetenskapsteori
• Forskningsmetodik med inriktning mot praktiknära ansatser
• Forskningsdesign
• Litteratursökning
• Forskningsetik

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 105 hp inom grundlärarprogrammet varav 30 hp fritidspedagogik ska ingå. Genomgångna kurser enligt programmets fastställda studiegång (termin 1-5) eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LVFN18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Niklas Elofsson
Examinator
Carin Falkner
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1067
Senast ändrad 2020-12-14 10:55:17