Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete 15 hp

Kursinnehåll

VFU:n genomförs som verksamhetsförlagd utbildning inom företag, organisationer och myndigheter med verksamhets- och ämnesområden som relaterar till utbildningen.

Kursens syfte är att ge fördjupade erfarenheter och kunskaper i villkor, förutsättningar och möjligheter för organisationer som arbetar med globala frågor. VFU-perioden ska också ge de
studerande möjlighet att etablera kontaktnät inför framtida yrkes- och karriärval.

Kursens innehåll planeras av kontaktläraren på lärosätet, den enskilda studenten och utsedd mentor inom organisationen efter de förutsättningar och behov som finns och ovan beskrivna lärandemål.

Förkunskapskrav

Genomgångna terminer 1-4 inom programmet Internationellt arbete varav minst 82,5 hp ska vara godkända kurser.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVIN10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 42 - vecka 51
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L0316