Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder för grundlärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Centrala forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap
• Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
• Innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket med fokus på hållbar skolutveckling
• Kunskapsbegreppet
• Läraryrket och dess pendling mellan kunskap i något och kunskaper om något
• Källkritik
• Hur påverkar teoretiska antaganden praktikens didaktiska frågor
• Söka vetenskapliga resultat med hjälp av digitala verktyg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt registrerad student på termin 1 på grundlärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVMG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Marie Carlsson
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1268
Senast ändrad 2021-06-01 18:42:30