Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Centrala forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap
• Olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter
• Vilken betydelse har ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket
• Kunskapsbegreppet
• Läraryrket och dess pendling mellan kunskap i något och kunskaper om något
• Källkritik
• Hur påverkar teoretiska antaganden praktikens didaktiska frågor
• Digitalisering och kunskapsbildning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt student på lärarprogram vid Jönköping University.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LVMG17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Mikael Segolsson
Kursansvarig
Johan Bäcklund
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9342
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 49 - vecka 03 2020
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Johan Bäcklund
Examinator
Mikael Segolsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L9267