Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Forskningslogiken och processen
  • Vetenskaplig kunskap versus pratiska lösningar
  • Forskningsdesign och undersökningsdesign
  • Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
  • Forskningsetik inom företagsekonomi och HR-området

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 112,5 hp inom HR-programmet varav 52,5 hp av dessa ska vara inom företagsekonomi inkluderande godkänt resultat från Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 hp samt Tillämpningsarbete företagsekonomi 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVMN19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
lanjea
Examinator
Caroline Teh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1123
Senast ändrad 2021-04-14 07:38:36