Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig metod 15 hp

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt genomföra ett forsknings- och/eller avancerat utvecklingsarbete inom aktuellt kunskapsfält. Vidare erbjuds de delta i forskningsseminarier tillsammans med doktorander och seniora forskare och fördjupa sig i några valda forskningsansatser. Kursen kan ingå som en del i en magister- eller masterexamen.

Kursinnehåll

  • Orientering om skilda forskningsansatser
  • Relationen vetenskap och praktisk tillämpning
  • Empirisk datainsamling och analys
  • Akademisk argumentation
  • Vetenskaplig rapportering och kritisk granskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LVMR27
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 03 2021
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Sen eftermiddag
Platser
10
Kursansvarig
Martin Hugo
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12768