Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapliga perspektiv och metoder, specialpedagogik 15 hp

I den här kursen kommer du att utveckla kunskaper om olika vetenskapliga teorier, perspektiv och metoder, som kan vara relevanta för studier inom det specialpedagogiska forskningsområdet. Kursen ska förbereda dig för genomförandet av en egen studie på kandidatnivå. Den förutsätter att du har 60 hp inom specialpedagogik, på grundläggande nivå.

Kursinnehåll

  • Vetenskapliga teorier och perspektiv inom specialpedagogisk forskning
  • Vetenskapliga metoder – insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data
  • Forskningsetik
  • Informationssökning
  • Forskningsprocessen – forskningsdesign
  • Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp inom specialpedagogik.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVSN18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
5
Termin
Våren 2020: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Fem heldagar vid Högskolan för lärande och kommunikation, för övrigt studier på distans
Platser
30
Kursansvarig
Gunvie Möllås
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22721