Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning 18 hp

Kursinnehåll

  • Observation av MKV-relaterade arbetsuppgifter
  • Genomförande av MKV-relaterade arbetsuppgifter i en organisationskontext
  • Genomförande av ett eget arbete som studenten själv ansvarar för och som studenten och handledaren/kontaktpersonen på VFU-platsen har enats om

Förkunskapskrav

Godkända resultat om minst 95 hp från Medie-och kommunikationsvetenskapliga programmets första, andra, tredje och femte termin.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVUN19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 12 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Hannes Ewehag
Kursansvarig
Hannes Ewehag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
27000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-L1134
Senast ändrad 2020-12-14 10:53:27